Dechoker FAQ

FRÅGOR OM DECHOKER:

 1. Gör Dechoker någon skada på kvävningsoffret när en Dechoker används?

Dechoker är utformad så att den inte skadar patienten. Tvärtom, med lämplig träning, är användningen av Dechoker mycket effektiv och skonsam.

 1. När man trycker in kolven, tvingar den in luft hos den som kvävs?

Nej. Konstruktionen hos enheten är sådan att ingen luft tvingas in i patienten. Den patenterade designen säkerställer att luften rör sig framåt på grund av ventilen i enheten och förhindrar att luft kommer in i munnen. Detta rör fungerar som ett utsläppsrör. Luft går bara in i kolven genom röret som går in i munnen och kan bara gå ut genom ventilen.

 1. Kan Dechoker användas på sig själv vid en kvävningssituation.

Ja. Dechoker kan självadministreras.

 1. Kan jag använda Dechoker på en människa som är vid medvetande?

Ja. Dechoker kan absolut användas på en patient som är vid medvetande.

 1. Om nu Dechoker är så effektiv, varför finns den inte i ambulanser?

Insatser pågår för att göra Dechoker till en del av vårdstandarden. På grund av intresset för Dechoker-enheten är det vår förhoppning att Dechoker kommer att användas i ambulanser och andra vårdkanaler.

 1. Är Dechoker lämplig för människor med demens?

Ja. För människor med demens rekommenderas att Dechoker-enheten administreras till dem (ej självadministrerad) eftersom användare måste kunna granska och förstå bruksanvisningen. Dechoker är lämplig för alla patienter som har sväljproblem eller oavsett hälsotillstånd.

 1. Varför nämner inte första-hjälpen utbildningar Dechoker-enheter?

Dechoker-enheterna är ganska nya. Därför är det troligt att återupplivningsriktlinjerna utvecklades innan anti-kvävningsanordningar togs fram.

 1. Återupplivningsriktlinjerna säger man bör ge ryggslag och bukstötar och sedan vid medvetslöshet starta HLR.När i denna cykel används Dechoker?

Dechoker ska användas där nuvarande protokollstandarder har misslyckats. i bland kan det ta länge tills vi kan få professionell läkarvård, exempelvis i sommarstugan eller på fjället. Dechoker rekommenderar alltid att följa standardprotokollet, men Dechoker kan vara ett extra verktyg då dessa misslyckas.

 1. Kan Dechoker vara väggmonterad?

Dechoker har ett tillgängligt väggfäste för kommersiell användning. Kontakta oss för mer information, bilder och priser.

 1. Röret på Dechoker för vuxna ser ut att vara i ”lagom” storlek, men på spädbarn ser det ut för stort, är det så?

Dechoker-enheten rekommenderas inte för användning på nyfödda (eller spädbarn). Enheter finns i tre storlekar (vuxna, barn och småbarn). Modellen småbarn rekommenderas från 12 månader och är utformad för att passa barns ansikte och mun mellan 12 månader upp till tre år.

 1. Kan jag återanvända Dechoker om jag rengör den?

Dechoker är tillverkad som en-gångsanordning på grund av lagstadgade kraven kring hygien.

 1. Behöver jag särskild träning för att använda Dechoker eller kan någon bara läsa instruktionerna och använda den?

Bruksanvisningen är detaljerad och specifikt och är vanligtvis tillräckligt för att använda Dechoker-enheten. För ytterligare kunskaper rekommenderas en certifierad kurs.

 1. Är Dechoker steril?

Nej. Dechoker skickas inte steril. Även om anordningen tillverkas i en ren miljö, steriliseras den inte.

 1. Finns det ett utgångsdatum på Dechoker?

Ja. Dechoker har en 27 månaders hållbarhet.

 1. Är Dechoker CE-märkt?

Ja. Dechoker är CE-märkt.