Dechoker är ett första hjälpen-verktyg vid kvävning. Vårt mål är att Dechoker ska finnas i varje hem, förskola, sjukhus, skolmatsal, restaurang, ambulans, brandbil och nödfordon. En lika självklar medicinsk produkt som en hjärtstartare. 

bild på en antikvävningsmask, dechoker

En kvävningsdöd inträffar varannan timme i världen. Som småbarnsföräldrar är vi ständigt på vakt, och undersöker leksaker, scannar av omgivningen på jakt efter potentiella faror och skär maten i lämpliga storlekar. Men trots all vår omsorg, så går det ibland fel, för faktum är att ett barn dör i världen var 5:e dag från kvävning. Kvävning är även en ledande dödsorsak hos personer över 65 år runt om i världen.

Dechoker grundades 2011 i USA för att producera en medicinsk produkt som kan hjälpa till vid en av de mest dödliga situationer som en person kan stöta på: nämligen kvävning.

Att kunna första hjälpen är viktigt och betryggande för den egna individen och dess närhet. Men tyvärr kan akuta insatser så som exempelvis Heimlich manöver av olika anledningar inte alltid ge önskat resultat, ibland på grund av olika medicinska eller hälsorelaterade orsaker så som graviditet eller övervikt.

Eftersom varje sekund räknas vid en kvävningssituation erbjuder vi dig, förälder, företagare, vårdpersonal och kära medmänniska, en unik lösning, nämligen Dechoker.

Dechoker är en livräddningsanordning (en antikvävningsmask) som kan användas för första hjälpen vid kvävning på vem som helst från 12 månader och uppåt, oavsett sjukdom eller andra hälsoproblem. Det behövs inga batterier, inga inställningar och den kan användas både sittande och liggande. 

Dechoker använder sig av ett kraftfullt sugtryck för att flytta blockering av luftvägarna inom sekunder. Utrustningen kräver minimal träning och kan användas självständigt. Den är enkel att använda oavsett ålder eller erfarenhet.

Dechoker finns i dag flera länder som Spanien, England, Italien, och USA. Den använd används både av privatpersoner som företag, restauranger, skolor, flygbolag och ambulanspersonal.

 

När säkerhet är din högsta prioritet, kan Dechokers antikvävningsmask hjälpa dig att vara beredd vid eventuella nödsituationer. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om oss och våra produkter.