fbpx

Varför är små barn mer utsatta för kvävning?

bebis som sover med en knapp i handen bredvid ett gosedjur

Varför är små barn mer utsatta för kvävning?

Vad är kvävning?

Kvävning är blockering eller hinder av andning genom en främmande kropps obstruktion i de interna luftvägarna, svalget och luftstrupen. Luftvägsobstruktion kan vara dödlig om den leder till allvarlig försämring av syresättning och ventilation. Kvävning är en ledande orsak till sjuklighet och dödlighet bland barn, särskilt de i åldern 3 år eller yngre. Detta är till stor del på grund av utvecklingssårbarheten hos ett litet barns luftväg och den underutvecklade förmågan att tugga och svälja mat. Småbarn stoppar också ofta föremål i munnen när de utforskar sin omgivning. De vanligaste föremålen som kan kväva barn är mat, mynt, ballonger och andra leksaker.

Faktorer förknippade med anatomi och funktion hos luftvägarna

Ett spädbarn kan utvecklingsmässigt suga och svälja och är utrustad med ofrivilliga reflexer (kräkning, hosta och dykreflex) som hjälper till att skydda mot aspiration under sväljning. Tänder brukar utvecklas vid ca 6 månader ålder och då kommer framtänderna. Molarer (de bakre kindtänderna) krävs för att tugga och mala mat och bryter inte ut förrän vid ungefär 1,5 års ålder. Dock tar vuxna tuggförmågor längre tid att utvecklas och förblir relativt ofullständiga under den tidiga barndomen. Småbarn och barn med utvecklings- och neurologiska störningar har inte heller de övergripande kognitiva färdigheterna, beteendekontrollen eller erfarenheten av att tugga väl och äta långsamt.

Trots en stark kräkreflex är ett litet barns luftvägar mer känsliga för hinder än de hos en vuxen på flera sätt. Den mindre diametern gör att små föremål lättare kan fastna och blockera luftvägen. Slem och sekret runt ett främmande föremål i luftvägarna kommer ytterligare att reducera radien av luftvägen och kan även bilda en tätning runt den främmande kroppen, vilket gör det svårare att få den att lossna genom forcerad luft, såsom med en hostning eller Heimlich-manövern. Kraften av luft som genereras av en hostning hos ett spädbarn eller småbarn är lägre än den hos en vuxen; därför kan en hostning vara mindre effektiv för att få loss en fullständig eller partiell luftvägsobstruktion vid tidig barndom.

Läs mer om hur du kan förebygga kvävning hos små barn här 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *