Så fungerar Dechoker

Så här fungerar Dechoker

Dechoker är en FDA-registrerad produkt, utformad för att användas om en kvävningssituation uppstår. Dechoker är innovativ och kraftfull, men den är också enkel och lätt att använda. Den består av en tungspatel, ansiktsmask och sugkolv och är avsedd att suga ut maten eller objektet från luftvägarna hos ett kvävningsoffer.

Dechoker kan användas på alla som är 1 år och äldre, och finns i tre olika storlekar för småbarn, barn och vuxna. Dechoker kan självadministreras.

För att använda Dechoker, ska du luta kvävningsoffrets huvud bakåt och försiktigt sticka in tungspatel i munnen, ovanpå tungan. Tryck ansiktsmasken mot ansiktet för att täta till runt munnen och näsan, och dra sedan tillbaka kolven. Detta skapar ett sug så att maten eller objektet som sitter fast i luftvägarna lossnar och dras utåt på Dechokers tungspatel eller i munnen, och gör det möjligt för offret att andas fritt.

Många personer har en ökad risk för kvävning på grund av hälsoåkommor som gör det svårt att svälja och andra bekymmer. Dechoker kan användas på alla personer, oavsett hälsotillstånd. Den kan användas sittande eller liggande och inga batterier eller inställningar behövs.

Dechoker rekommenderar att alltid använda sig först av första hjälpen-riktlinjerna som finns publicerade på 1177.  Dechoker är ett verktyg som kan användas då de förespråkade riktlinjer som finns för första hjälpen inte har kunnat utföras med önskat resultat.

Bruksanvisning- Hur du använder Dechoker vid en kvävningssituation

Ta ur DECHOKER från paketet och försäkra kvävningsoffret om att hjälp är på väg.

Luta tillbaka huvudet och lyft hakan för optimal åtkomst till luftvägarna.

Sätt röret över tungan och håll andningsmasken mellan tummen och fingrarna.

Applicera lätt men fast tryck så att det blir tätt mellan ansiktet och masken.

Fortsätt att applicera lätt tryck på masken medan du drar ut kolven med kraft för att avlägsna föremålet.

Om offret fortfarande kvävs, repetera steg 4 och 5. Flera dragningar kan utföras för att skapa ytterligare sug vid behov.

När föremålet har lossnat, rulla individen över på sidan för att eventuellt ytterligare föremål och/eller vätska kan komma ut ur munnen.